BKR

Bureau Krediet Registratie

Toetsing en registratie

Het BKR is met name gericht op:

  • Voorkomen van problemen
  • Beperken van risico's

Dit om zowel kredietnemers als kredietverstrekkers in bescherming te nemen. Een negatief advies van het BKR kan leiden tot een afwijzing van een kredietaanvraag.

Meer informatie over BKR:

Postbus 6080
4000 HB Tiel
tel. (0900) 257 84 35
www.bkr.nl

BKR Registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel is in 1965 opgericht en registreert alle consumptieve kredieten in Nederland.

Toetsing BKR

Voordat een lening of hypotheek wordt verstrekt zal u 'BKR' getoetst worden. Hierbij wordt gekeken of er geen lopende achterstandsmeldingen zijn of andere onrechtmatigheden in het geding zijn. Dit wordt uitgedrukt in zogenaamde Achterstandscoderingen.

BKR Coderingen

Voordat een bank een nieuwe lening verstrekt wordt er bij het BKR getoetst of de lening aanvrager al een lening heeft lopen en of er eventuele sprake is van een achterstandsmelding. De registratie van een betalingsachterstand gebeurt in de vorm van een A(chterstand) codering. Naast de registratie van de achterstand worden ook andere onrechtmatigheden aan het BKR gemeld, zoals oplichting of een poging daartoe, uit handen gegeven incasso's aan derden, schuldsanering, ongeoorloofde debetstand op een betaalrekening en achterstallige hypotheekbetalingen.

Verplicht BKR opvragen

Een kredietverstrekker is dus verplicht gegevens op te vragen bij BKR. Zelf zal hij ook informatie van u willen hebben: uw inkomen, samenstelling van het huishouden, andere verplichtingen en dergelijke. Op basis van al deze gegevens besluit de kredietverstrekker dan of het verantwoord is om u een lening toe te kennen. Als een lening wordt toegekend, is de kredietverstrekker weer verplicht deze te melden bij BKR.

Inzage in uw BKR gegevens

Het is mogelijk om alle gegevens die BKR over u heeft geregistreerd, op te vragen. Dat kan bij vrijwel iedere bank in Nederland. Dat hoeft dus niet uw eigen bank te zijn. Het enige dat u moet meebrengen is een geldig identiteitsbewijs en € 4,50. Bij de bank vult u een aanvraagformulier in, dat door de bankmedewerker wordt verzonden. Na enkele dagen ontvangt u dan het gevraagde overzicht op het door u aangegeven adres.

De kredietverstrekker waar wij voor u de lening aanvragen is verplicht iedere leningaanvraag te toetsen en iedere overeenkomst te registreren bij het Bureau Krediet Registratie. 
Hierdoor worden onverantwoorde kredietverstrekkingen voorkomen.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op