Hypotheekvormen

Er zijn verschillende hypotheekvormen. Elke vorm heeft voor- en nadelen.

Het GROOTSTE verschil op dit moment is, dat alleen de annuiteiten en lineaire hypotheek 30 jaar fiscaal aftrekbaar is.

De overige vormen zijn alleen voor reeds bestaande vormen (de resterende periode (vanaf 2001) met een maximum van 30 jaar) fiscaal aftrekbaar

Het is van belang om rekening te houden met uw toekomstplannen:
Een verbouwing
Een wijziging van uw inkomen
Een mogelijke kinderwens.


Aflossingsvrije hypotheek

 • U lost niets af
 • U spaart niets
 • U betaalt alleen rente
 • U kunt vrijwillig een bepaalt maximum per jaar aflossen
 • Uw schuld blijft dus de hele looptijd even hoog

Spaarhypotheek

 • U betaalt naast de rente over het hypotheekbedrag iedere maand een spaarpremie en krijgt een vaste vergoeding over deze spaarpremie.(gelijk aan de rente die u betaalt op uw hypotheek). Hierdoor heeft u de zekerheid dat u de lening volledig aflost op de einddatum .
 • U betaalt een risicopremie, bestemd voor aflossing van de hypotheek bij overlijden.

Bankspaarhypotheek

 • U betaalt naast de rente over het hypotheekbedrag iedere maand een vast bedrag op een geblokkeerde rekening waarop u een vaste vergoeding krijgt(gelijk aan de rente die u betaalt op uw hypotheek) die uiteindelijk bestemd is voor aflossing van de hypotheek.
 • De overlijdensrisicoverzekering wordt los van de hypotheek gesloten.

Annuïteitenhypotheek

 • U betaalt tijdens de looptijd een vast maandbedrag. Dit bestaat uit rente en aflossing.
 • Het rentedeel van uw annuïteitenhypotheek daalt terwijl het aflossingsdeel groeit. Omdat bij een annuïteitenhypotheek alleen het rentedeel fiscaal aftrekbaar is, zullen uw netto-maandlasten dus geleidelijk aan stijgen.

Lineaire hypotheek

 • Gedurende de gehele looptijd betaalt u een vast bedrag als aflossing van uw lening.
 • U betaalt rente over het restant van de schuld.
 • De totale hypotheekschuld wordt door de aflossing kleiner, waardoor u steeds minder rente gaat betalen.
 • De betaalde rente is fiscaal aftrekbaar.

Beleggingshypotheek

 • De spaarpremie wordt bij een beleggingshypotheek veelal belegd in beleggingsfondsen van de bank of verzekeraar. Over het algemeen heeft u invloed op de samenstelling van uw beleggingsportefeuille binnen uw beleggingshypotheek.
 • Uit het behaalde resultaat wordt de hypotheek afgelost. Hierbij is geen zekerheid dat het volledige hypotheekbedrag ingelost wordt. Het is afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Levenhypotheek

 • Aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering
 • U betaalt maandelijks rente over de lening en premie voor de levensverzekering
 • Omdat u niet aflost, blijft het maandelijkse rentebedrag - zolang de rente vaststaat - gelijk.
 • De bruto rente is in het geval van een levenhypotheek volledig fiscaal aftrekbaar wanneer u de volledige hypotheek heeft aangewend voor de aankoop en/of verbouwing van uw huis.
 • Daarnaast schrijft de verzekeraar jaarlijks een extra bedrag bij, bijvoorbeeld in de vorm van winstdeling. De hoogte hiervan kan van jaar tot jaar verschillen. Hierdoor heeft u geen zekerheid dat op de einddatum het volledige bedrag is opgebouwd en kan er zowel een overschot als een tekort ontstaan. De verzekeringspremies zijn over het algemeen relatief hoog.
 • Maandlast bestaat uitsluitend uit rente en eventueel een overlijdensrisicopremie

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op